Service

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni klienci – od dnia 25.05.2018 r. wszystkich przedsiębiorców w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane najczęściej jako „RODO” lub jako „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Prowadząc działalność gospodarczą jestem administratorem podstawowych danych osobowych moich klientów, otrzymywanych od nich pośrednio lub bezpośrednio – w momencie dokonywania u mnie zakupów. Dostęp do tych danych mogą mieć oprócz mnie jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy, organy ścigania, organy administracji skarbowej) – oczywiście tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczonych przeze mnie usług sprzedaży towarów jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Sprzedając określony towar – każdorazowo sprzedający i kupujący umawiają się co do formy jego sprzedaży – następuje ustalenie ceny, opcji wysyłki, płatności, terminu dostawy oraz pozostałych ewentualnych warunków dodatkowych. Powyższe ustalenia stanowią podstawę prawną do wykonania każdej sprzedaży. Aby móc tą sprzedaż w pełni zrealizować, trzeba posłużyć się danymi osobowymi nabywcy (oczywiście trzymając się przy tym ustalonej polityki bezpieczeństwa w zakresie ich przetwarzania i przechowywania).

Aby można było sprzedać i następnie dostarczyć zakupiony przez klienta wraz z opłaconą przesyłką towar – podczas dokonywania czynności sprzedażowych trzeba użyć jego danych (imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, telefonu, NIP-u, numeru rachunku bankowego) – na kopertach, paczkach, formularzach wysyłkowych (pocztowych lub kurierskich), przy ewentualnych przelewach bankowych (internetowych lub w siedzibie banku), na dokumentach sprzedażowych (fakturach). Dostęp do nich zatem, z uwagi na obowiązek wypełnienia przeze mnie jako sprzedawcę wszystkich umówionych warunków sprzedaży – uzyskają więc firmy kurierskie lub poczta oraz banki (podczas dokonywania ewentualnego przelewu) – jest to niezbędne aby taka sprzedaż w pełni została zrealizowana.

Nie prowadzę konkursów, programów lojalnościowych ani innych działań marketingowych w których dane moich klientów mogłyby zostać ujawnione i użyte przez inne osoby trzecie.

Cała księgowość jest prowadzona w siedzibie firmy.

Dane osobowe klientów są przechowywane w legalnym programie księgowym zainstalowanym na firmowym komputerze, chronionym legalnym programem antywirusowym i hasłem dostępowym oraz w formie papierowych faktur i dokumentów wysyłkowych lub dokumentów bankowych , które przechowywane są w zamykanym sejfie i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby księgowe i wysyłkowe. Siedziba firmy jest monitorowana ze względów bezpieczeństwa (dane nie są nikomu przekazywane i są kasowana cyklicznie co 3 miesiące).

Jako firma Transferpapier.eu wprowadziliśmy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych (politykę prywatności).

Szanowni klienci – dokonując w firmie Transferpapier.eu zakupu towarów – wyrażacie Państwo tym samym zgodę na przetwarzanie w wyżej wymienionym zakresie, po dniu 25.05.2018 r. przesłanych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym nasza firma kontaktuje się z Państwem w związku z realizacją umowy oraz po zakończeniu tego okresu: -przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na firmie Transferpapier.eu -przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto macie Państwo w każdej chwili prawo do żądania usunięcia bądź zmiany przesłanych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Nasz adres e-mail do kontaktu: office@transferpapier.eu